Σύντομο Ιστορικό

 

 

Η INFOMED - Β.Λ.Μπασιάκος ΕΠΕ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1989 από ανθρώπους με γνώση και εμπειρία στους τομείς της Ιατρικής και της Πληροφορικής, όπου και δραστηριοποιείται. Προήλθε από την επέκταση της «Βασ. Μπασιάκος & ΣΙΑ ΟΕ», μιας εταιρείας που ιδρύθηκε το 1983, με κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή Ιατρικών μηχανημάτων.

 

Ο στόχος που τέθηκε είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την κάθετη εξυπηρέτηση των πελατών της,  με  ταυτόχρονη βαρύτητα στη σταδιακή και σωστά μελετημένη ανάπτυξη.

 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η INFOMED - Β.Λ.Μπασιάκος ΕΠΕ μελετά και αναλύει τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά και προσαρμόζει την τεχνολογία των κατασκευαστικών οίκων στα Ελληνικά δεδομένα. Εκπαιδεύει στη λειτουργία και το χειρισμό μηχανημάτων αλλά και της πρακτικής Ιατρικής εφαρμογής τους. Παρέχει υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε υπηρεσίες, αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά, καθώς και υπεύθυνη τεχνική κάλυψη από τεχνικούς που εκπαιδεύονται στους κατασκευαστικούς οίκους.

 

Όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι που αντιπροσωπεύονται φέρουν σήμανση πιστοποίησης ISO και όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που προσφέρονται διαθέτουν CE mark. Και η ίδια η εταιρεία έχει πιστοποιήσει τις υπηρεσίες της με το ISO 9001:2008 και ISO 13485:2007 και Υπ. Απ. 1348/04.

 

Η INFOMED - Β.Λ.Μπασιάκος ΕΠΕ καλύπτει διάφορους τομείς της Ιατρικής με κύρια έμφαση στη Νευροφυσιολογία. Από το 1990 συνεργάζεται με την MICROMED Ιταλίας και από το 1999 έχει λάβει την άδεια από τον κατασκευαστή για τη χρήση του διακριτικού τίτλου Micromed Hellas.

 

Επίσης διαθέτει υποδομή για την Καρδιολογία, τη Γυναικολογία, τη Γναθοχειρουργική, καθώς και Ιατρικές Εφαρμογές σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

 

Στο πελατολόγιο μας συγκαταλέγονται σήμερα Πανεπιστημιακές Σχολές, Πανεπιστημιακές Κλινικές, Δημόσια Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα και Ιδιώτες Ιατροί.

 

Η INFOMED - Β.Λ.Μπασιάκος ΕΠΕ υποστηρίζει και εξυπηρετεί άμεσα και αξιόπιστα τους πελάτες της σε όλη την Ελλαδα και την Κύπρο.